Provádíme vývoj programového vybavení jak pro průmyslové počítače (PLC) tak i jejich vizualizaci na běžném počítači (PC) či operátorském panelu (OP)

Řídící systémy

Řízení výrobních procesů (výrobních linek) řešíme převážně průmyslovým PLC systémem Simatic PCS7 firmy Siemens. Návrh programového vybavení je prováděn pomocí vývojového nástroje STEP7.
PLC
Podle náročnosti zadání lze vybrat vhodný typ z řady dodávaných PLC:

s7
Další variantou jsou cenově dostupnější systémy VIPA, Tecomat (českého výrobce) atd...

PLC systémy dovolují několik druhů síťového propojení a připojují bohatou sadu nejrozmanitějších koncových prvků (snímače, čídla, měřící komponenty...)

Vizualizace

Slouží k obsluze PLC přes běžný počítač PC nebo operátorský panel (OP). Takový program umožňí obsluze sledovat stav výrobního procesu, popřípadě ovlivňovat jeho průběh. Současně sleduje poruchy a provádí záznam chování obsluhy. Kromě toho zaznamenává naměřené hodnoty do archivů, kde provádí souhrnné statistiky.
V rozsáhlejších projektech PCS7 je vizualizace zaintegrována nástrojem WinCC
cc
Pro menší projekty (převážně s OP) používáme nástroj WinCC Flexible.
flex

Poslední možností je programování v jazyce C++Builder fy. Embarcadero USA. Ta poskytuje mimořádně rychlou odezvu a navíc není zatížena run-time licenčními poplatky. Rovněž možnosti jsou mnohem širší, než u běžných vizualizačních nástrojů - jsme schopni splnit téměř jakýkoli požadavek zákazníka.

Vizualizace sklárny Zorja, Ukrajina

Ostatní

Kromě výše uvedených činností provádíme rovněž programování dle speciálních potřeb zákazníka, jako třeba:
  • propojení PC s externím zařízením (sledování teplot, kontrola spínačů, sběr dat..)
  • rozšiřování/úpravy stávajících systémů v nejrůznějších konfiguracích
  • programování menších řídících systémů (Logitech, Softcon...)

Příklad sledování teplot taviček